Kodanikupäev

Kodanikupäeva tähistatakse igal aastal 26. novembril. Kodanikupäeva eesmärk on teadvustada kodanikustaatust, tõsta kodanikuuhkust, kõnelda kodanikuõigustest ja juhtida tähelepanu kodanikutundele, -kohusele ja -vastutusele. See päev on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele. Kodanikupäeva tähistamine aitab kaasa isamaalisuse ja riikluse väärtustamisele ning toetab Eesti elanikkonna ühtsust.

Kodanikupäevaks valiti 26. november seetõttu, et 26. novembril 1918 andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste “Eesti kodanik”.

Kodanikupäeva aumärk ja aasta kodanik

Kodanikupäeva aumärk

Sellel päeval kuulutatakse välja ka kodanikupäeva aumärgi saajad ja aasta kodanik. Kodanikupäeva aumärk on tunnustus Eestis elavale inimesele, kes on ühiskondlikul tasandil silma paistnud. Aasta kodaniku aunimetus on tunnustus Eesti Vabariigi kodanikule, kelle tegevus ühiskonna heaolusse ja arengusse on laiemalt silma paistnud ja teistele eeskujuks.

Eestis tähistatakse kodanikupäeva alates 1998. aastast.