Holokausti mälestuspäev

Holokausti mälestuspäevaga (27. jaanuaril) mälestatakse Teise maailmasõja aegset tagakiusamist, milles hukkus üks kolmandik maailma juutidest ja lugematu hulk muude vähemuste esindajaid. Tagakiusamise meenutamisega juhitakse tähelepanu rassismi, eelarvamuste ja viha ohtlikkusele. Loodetakse, et tagakiusamise meenutamine toimib kui hoiatav näide, et sellised õudused ei korduks. Lisaks leinale on päev mõeldud ka vastavateemalise haridustöö ergutamiseks.

Holokausti mälestuspäev

2005. aastal nimetas ÜRO Peaassamblee selle päeva rahvusvaheliseks holokausti mälestuspäevaks, et avaldada austust natside ohvritele.

Eesti sai mälestuspäev valitsuse heakskiidu 23. jaanuaril 2003 ja esimest korda tähistati seda juba 4 päeva hiljem, 27. jaanuaril 2003. Päeva tähistatakse mälestusüritustega kas 27. jaanuaril või lähimal argipäeval, kui 27. jaanuar juhtub kalendris kattuma puhkepäevaga.