Hingedepäev – 2. november

Hingedepäev on katoliku kiriku poolt surnute mälestamiseks kehtestatud püha. Rahvakalendris nimetati hingedepäevaks lihtsalt seda päeva, mil hingedele toitu viidi. Kirikukalendri mõjul hakkas nimetus siiski pikkamööda kinnistuma täpsele kuupäevale. Hingedepäeva eel ja ajal on kombeks võtta aeg korraks maha ja süüdata kalmudel mälestusküülad. Küünal pannakse ka aknale või lauale põlema.

hingedepäev

Mitmel pool Euroopas oli hingedepäeval kombeks küpsetada hingekakku ehk hingelieba. Selle saamiseks käisid lapsed perest perre, laulsid ja lugesid kaku annetaja surnud sugulase eest palve.

Hingedepäev on igal aastal 2. novembril.