Habitaadipäev ehk elukeskkonna päev

Habitaadipäev ehk elukeskkonna päev on igal aastal 1. oktoobril. Elukeskkonna päeva idee on meelde tuletada inimeste elukohtade tuleviku ja urbaniseerumise kollektiivset vastutust ning linnade jätkusuutlikku arengut.

Linna rahvastiku kasvades suureneb küll majanduslik ja sotsiaalne protsess, kuid sellega kaasneb ka haiguste, kuritegude, õhusaaste ja vaesuse hulk. Jätkusuutliku ja kvaliteetse linnade arengu seisukohalt tuleb tähelepanu pöörata teadlikkuse tõstmisele, linnaplaneerimisele, juhtimisele, infrastruktuurile, teenustele, rahandussüsteemile ning katastroofide haldamisele.

Inglise keeles: World Habitat Day.