Euroopa naabrite päev

Euroopa naabrite päev on igal aastal 28. mail. Selle päeva tähistamine kuulub Euroopa Nõukogu egiidi alla. Eesmärk on aidata linnadel ja sotsiaaleluasemeorganisatsioonidel tugevdada kohalikke kogukondi naabruskonnapidude ja muude sarnaste ürituste korraldamisega.