Eesti hümn

Eesti hümn, mille ametlik pealkiri on “Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm”, on Eesti Vabariigi hümn. See on üks olulisemaid rahvuslikke sümboleid, mis kõlab pidulikel ja tähtsatel sündmustel ning on tähtis osa Eesti identiteedist.

Eesti hümni sõnad

Eesti Vabariigi hümni “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” laulusõnad:

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka
kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull’ truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!

Eesti hümni autorid

Eesti hümni sõnade autor on luuletaja Johann Voldemar Jannsen ning Eesti hümni on helilooja Friedrich Pacius. Esimest korda esitati hümni 1869. aastal, ning see sai kiiresti populaarseks Eesti rahvusliku liikumise toetajate seas. Hümnist sai oluline osa Eesti iseseisvuse taotlemisel.

Hümni sõnad väljendavad armastust ja kiindumust Eesti maa, rahva ja kultuuri vastu ning rõhutavad isamaaliste tunnete tähtsust. Hümn on ühendavaks jõuks eestlaste jaoks, sümboliseerides nende ühist ajalugu ja tugevat sidet oma kodumaaga.

Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal oli “Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm” rangelt keelatud. Eesti iseseisvuse taastamisega 1991. aastal võeti uuesti kasutusele ka Eesti hümn.

“Mu Isamaa mu õnn ja rõõm” noodid

eest hümn

Eesti hümni muusika sõnadega

Eesti Vabariigi hümn klaveril