Baseli konventsioon tähtpäev

Baseli konventsioon tähtpäev on igal aastal 5. mail.

Baseli konventsioon ehk ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontroll on üks olulisematest rahvusvahelistest keskkonnaalastest kokkulepetest, millega on 2011. aasta novembri seisuga liitunud 176 riiki üle maailma, sealhulgas Eesti. Kuigi suur osa maailma riikidest on selle konventsiooniga liitunud, ei taga see veel tõhusat kontrolli, sest üks peamiseid probleeme on järelevalve puudumine.